Skip to main content

Czy Straszna książka to książka dla Ciebie? Jeśli widziałeś Straszne Rekolekcje, być może zastanawiasz się, czy sięgnąć po lekturę o. Adama Szustaka OP i ks. Marcina Kowalskiego. Oto pięć powodów, dla których warto to zrobić.

Czytasz ojca Adama Szustaka

Nie stracisz czasu wracając do tego, co w Strasznych Rekolekcjach powiedział ojciec Adam Szustak. Tym bardziej, że w Strasznej książce nie chodzi o błahą fascynację tajemniczymi symbolami z Biblii. – Mocno wierzę, że Słowo Boże jest żywe i aktualne, a co za tym idzie, wszystkie prorocze wizje przedstawione na kartach Starego i Nowego Testamentu są bardzo konkretnie skierowane do każdego z nas. Chodzi o to, że nasze serca są zagubione, poplątane, a Pan Bóg swoim Słowem potrafi wszystko wytłumaczyć. Każdą wizję ujął w znaki i symbole, by mogły pasować do każdego człowieka w każdym czasie. O tym właśnie będzie Straszna książka – pisze we wstępie do książki o. Szustak.

Sięgasz do źródeł z ks. Marcinem Kowalskim

O księdzu Marcinie Kowalskim o. Szustak mówi bez ogródek: to jeden z lepszych polskich biblistów. Ksiądz Marcin pod koniec każdego rozdziału sięga do źródeł, zaprasza do egzegezy, szuka ukrytych znaczeń.

Tak opisuje drzewo życia z Księgi Rodzaju: – Może być ono symbolem życiodajnej obecności samego Boga. On jest centrum ogrodu, wszechświata, ludzkiego życia, z Niego wszystko czerpie swoje życiowe soki. Drzewo w tradycji biblijnej często wiązane bywa z Bożą obecnością. Wiecznie zielone drzewo jest symbolem człowieka, który zapuścił swoje korzenie głęboko w Bogu (Jr 17, 8), nad wodami, które symbolizują Jego Słowo (Ps 1, 3).

Rozważasz Słowo Boże

Słowo Boże jest sednem Strasznej książki. Każdy rozdział poprzedzony jest obszernym cytatem z Pisma Świętego. To zaproszenie do samodzielnej medytacji nad Słowem i poszukaniem odpowiedzi na pytanie: co Bóg chce do mnie powiedzieć?

Zachwycisz się malarstwem

Objawienia, symbole i wizje prorockie mówią do nas językiem barw, kształtów i obrazów. W Strasznej książce znajdziesz kilkadziesiąt reprodukcji malarskich i współczesnych grafik. Wśród nich William Blake, Peter Breughel, Rembrandt, Vincent Van Gogh, Gustaw Klimt i Paul Gauguin.

Nawrócisz się!

Sięgając po Straszną książkę realizuj cel nadrzędny, jakim jest wezwanie do nawrócenia. – Kiedy będziesz czytał drugą część Strasznej książki, spróbuj jeszcze zadać sobie pytanie: gdzie sam potrzebujesz nawrócenia? W którym fragmencie swojego życia? Zlokalizuj centralnie, jaki jest dla Ciebie pierwszy punkt do nawrócenia. Gdybyś dzisiaj spotkał Jezusa i On by powiedział: „Nawróć się!”, co byś zmienił? Co słyszysz, kiedy Jezus mówi “odejdź od zła”? Porzuć grzechy! – pisze ojciec Adam Szustak.

Andrzej Mitek / Stacja7


Polecane produkty